свидетелят

свидетелят беше
дете
то разказа
как мама и татко
мълчали
(и двамата)
и му купили
по един самолет
после мама се качила
на нейния
а татко останал
и продължил
да бъде дете

Когато спиш

Съзнанието
олекотява ръката ти,
олекотява главата ти
на моето рамо.

Тежиш ми,
аз се задъхвам,
не мога да преместя
отсъствието ти.

silhouette

мисля си
за миналото
на леглото ми,
за произхода на
пощенските картички,
за ръцете,
които са докосвали
това, което
ми принадлежи.

толкова не зная,
че всичко трябва
да живея
наобратно.

***

излизаме на срещи
по петнайсет минути,
което са точно
три цигари и две
прегръдки.
по-дълго не мога
да се преструвам
на непознат.

*разстрел*

червеите
на Вапцаров
закъсняват

*ъгъл*

самите ние
с лъчи
вместо ръце
и с връх
към сърцето


стълба

нощем, докато спи,
пръстите й потрепват
по онези клавиши,
от които денем
само бърше прахта.

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..