I'm the one who can walk the mile

Той: .. и да ме сънуваш в цветните си сънища.
Тя: аз и в черно-белите си те сънувам. Ти си бялото ..


some nights are really dark

 Ако владеех себе си така, както владея думите - нямаше да съм писател, а актриса.
 Ако познавах другите така, както познавам себе си - нямаше да ги обичам, но поне бих обичала себе си.

a thousand years

 Не е трудно да създадеш нов свят. Малко е.

'... they live inside us and sometimes they win'

Тъмнината е отсъствие на вярата, че сме победители.

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..