Когато спиш

Съзнанието
олекотява ръката ти,
олекотява главата ти
на моето рамо.

Тежиш ми,
аз се задъхвам,
не мога да преместя
отсъствието ти.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..