people hurt the people.

Странно е без какви неща може да живее човек. Странно ли казах?
Имах предвид страшно.

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..