Най

Най-хубавият ден – утрешният.
Най-голямата спънка – егоизмът.
Най-лесното нещо – да се усмихнеш.
Най-голямата грешка – да се откажеш.
Коренът на всички злини – страхът.
Най-хубавото развлечение – сънят.
Най-лошото поражение – отчаянието.
Най-добрите учители – болките.
Най-голямото щастие – успехът.
Най-неприятния недостатък – непукизмът.
Най-красивия подарък – искреният.
Най-добрата защита – мълчанието.
Най-доброто лекарство – времето.
Най-мощната сила на света – обичта.
Най-стимулиращия дар – доверието.
Единствената реалност – семейството.

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..