свидетелят

свидетелят беше
дете
то разказа
как мама и татко
мълчали
(и двамата)
и му купили
по един самолет
после мама се качила
на нейния
а татко останал
и продължил
да бъде дете

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..