boulevards

не си броя
цигарите.
минутите
не искат
да текат,
когато
ми тежи
от чакане.
косата ми
ме спира
от безумия,
спира ме
да не
изпуша
цялата кутия,
защото после
ще мириша на
безумие,
защото после
ще съм с вкус на
отчаяние,
защото после
ще те няма,
ще си другаде,
ще бъдеш
с другите,
а аз
ще си остана
със цигарите
и спрелите
минути.

ако
си отрежа
косата
ще дойдеш ли
...

Show me the way to the next wiskey bar

Отгледах си мълчание в саксия
и исках да му кажа да порасне,
две чаши уиски щях да му налея
и щях да го изчакам да си паснем ..

И после щях да му измисля име
и щях да го накарам да е бясно,
след всичките човешки зими,
мит е, че мълчанието е тясно.

Отгледах си мълчание в саксия,
поливах го със сълзи и зарази,
и исках да му кажа, че аз пия,
когато редовете му са празни.

Саксията порасна, беше зима,
във мен поетите се умълчаха,
тишината се превърна в рима
и твоите очи я разпиляха ...


sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..