silhouette

мисля си
за миналото
на леглото ми,
за произхода на
пощенските картички,
за ръцете,
които са докосвали
това, което
ми принадлежи.

толкова не зная,
че всичко трябва
да живея
наобратно.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..