***

излизаме на срещи
по петнайсет минути,
което са точно
три цигари и две
прегръдки.
по-дълго не мога
да се преструвам
на непознат.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..