стълба

нощем, докато спи,
пръстите й потрепват
по онези клавиши,
от които денем
само бърше прахта.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..