*чужд*

причината
да счупя
човека
в огледалото

***
Още няколко на:
http://www.litclub.bg/library/nbpr/aa/poetry2015.html

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..