Достатъчно?

Не е достатъчно само да ме прегърнеш и после да се чудиш защо не преставам да плача. Ако си искал да ме опознаеш, значи си разбрал, че не го правя. И заради теб не бих се разплакала, макар да означаваш повече, отколкото предполагаш.
Не е достатъчно да ме попиташ дали съм щастлива, защото не съм, независимо какво ще ти отговоря. И не ме карай да ти изреждам причини, защото няма да разбереш как изписвам страница след страница без да казвам истината. Приеми и още един факт - аз не желая щастие, а си го пожелавам при всяка възможност.
Не е достатъчно да съществуваш някъде. Не е достатъчно да вярвам, че ще те има. Не е достатъчно да разбираш защо не искам да плача. Можеш ли да приемеш, че няма да ти се зарадвам, когато се срещнем?

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..