2

За момент ми се стори, че е той. И думите, които някак продължаваха да се изливат от устата ми, не бяха същите, защото ги казвах на него. И всичко стана нелепо. Няколко въпросителни.
А не ми трябват. Ще изхвърля телефона. Сякаш това би обяснило защо помня само някаква двойка.
Забравих какво му казах. Просто защото не беше той.
И не искам да бъде!

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..