Жарава

Ти беше мечтата в съня ми,
във най-невинния трепет,
ти беше вътре в сърцето,
беше, и там ще останеш.

Знаех какъв си,
защото и аз станах такава,
и с маската, която обичаш,
превърнах страстта си в жарава.

А жаравата дълго ще тлее,
готова при лекия вятър
моята маска да скрие
и да прекъсне идеалния театър.

Продължи сякаш безкрайна играта,
ти свикна след теб аз да тичам,
и аз свикнах, преди да призная,
че маските не могат да обичат.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Archivo del blog

Followers

Counting ..