What goes around ...

~ на А., защото .. с нeя.

Руша се
под напора
на сивото,
и все се будя
без значение,
и все се боря
да спася
красивото,
и светлината
в мен е
само
осветление,
и се руша
от безподобия,
от липсата на
отражение,
и се събират
в мене само
камъни,
отломки от
нелепи
заграждения,
и с тях
замерям
цялото
измислено
живеене
на
думите,
на
цветовете
и на
времето.

така се
уморих
от
никакви
значения,
че
като ми
свършат
тези
камъни,
значението
ще
падне
върху тебе.


Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..