cassie

когато животът ти
зависи от хапчета,
самоубийството
е въпрос
на всекидневно
отлагане.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..