I'm the one who can walk the mile

Той: .. и да ме сънуваш в цветните си сънища.
Тя: аз и в черно-белите си те сънувам. Ти си бялото ..


Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..