една минута си ти ..

За да ме хванеш, когато летя надолу, трябва вече да си паднал.

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..