some nights are really dark

 Ако владеех себе си така, както владея думите - нямаше да съм писател, а актриса.
 Ако познавах другите така, както познавам себе си - нямаше да ги обичам, но поне бих обичала себе си.

1 коментар:

stranger каза...

толкова добре казано..

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..