Спирки

 Имам нужда от бездействие. От едноминутен свят, в който да имам право да съм никоя. Почивка от повтарящи се глаголи и недовършени изречения. Бих се изгубила в такава мъгла. Но тя би ме събудила, защото искам да спра. Без последствия.
 Ужасно е да си ненужен и да живееш в свят, който иска от теб само действие. Много неща имат значение. Съвсем не искам да спре да изгрява слънцето и телефонът ми да забрави да звъни, защото това би означавало, че разкривеният ми почерк с моето съществуване нямат никакъв смисъл.
 Но се уморявам от толкова необходимости. Някак без тях би боляло ужасно, нали?
 Времето няма да спре да се променя. Само една минута мълчание.

 И после ще мога да преглъщам още.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..