Натежали

Позволи ми да бъда прекрасната,
онази, която играе със вятъра,
светлината над сивите хребети,
непознатата скитница в театъра.

Позволи ми със дъх да докосвам
натежалите погледи в сумрака,
и спънати в ритъма думите,
позволи ми да ги прекъсвам.

Позволи ми да свалям завесите,
зад които мечтите неволно изгарят,
позволи ми – нека счупя оковите
на безцветните роли на словото.

Позволи ми аз да ти нося жаравата,
да ти напомням за стихове дадени,
позволи ми, аз вече съм цялата в листове,
които чакат да бъдат запалени.

                                                  ~ 12.01.2011

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..