september's


Някои казват "нощем се умира,
нощем се смаляваме в съня",
но моите нощи са толкова сиви,
че умирам безследно в деня.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..