the screams all sound the same


 Защо часовниците отмерват еднакви часове, когато за всеки времето тече различно?

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..