pause

 Понякога ми се иска да се събудя от този кошмар. Но вече не зная ... да се събудя преди всичко да беше започнало или тогава, когато все още не вярвахме в края?

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Archivo del blog

Followers

Counting ..