подари ми усмивки. на листче.
но никога време.
и никакви думи. когато е трябвало.
а то трябваше.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Archivo del blog

Followers

Counting ..