О т к р а д н а т о

Неусетно в мен ти дълбаеш с ръцете,
безболезнено драскаш във плен,
моят ли свят стои помежду ни,
та се опитваш да го сглобиш всеки ден?

Хаос един е далечната истина,
той ме разхвърля сред нечий сатен,
него ли искаш да заличиш мислено
и нима можеш да ме спасяваш ранен?

Място чертаеш сред стари забрани,
ново начало поставяш за ден,
после си тръгваш, съвсем неусетно,
сграбчил парченце от мен …

1 коментар:

~*LittleHope*~ каза...

" ...после си тръгваш, съвсем неусетно,
сграбчил парченце от мен … "

Ама не се сещат да се върнат и да ти върнат взетото. (:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..