из

вода от дима
се разтича из мене
и броди по сухи места,
и прави така, че хартията
(вместо тебе)
да прилича на други неща.
да прилича на
морско пристанище,
да прилича на
суха трева,
да прилича на всички
пожарища,
след които остава
мъгла.
и аз, вместо теб,
вместо думите,
приличам на тази трева,
и с водата от мен
след пожарите
само си търся
къде
да се спра.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..