boulevards

не си броя
цигарите.
минутите
не искат
да текат,
когато
ми тежи
от чакане.
косата ми
ме спира
от безумия,
спира ме
да не
изпуша
цялата кутия,
защото после
ще мириша на
безумие,
защото после
ще съм с вкус на
отчаяние,
защото после
ще те няма,
ще си другаде,
ще бъдеш
с другите,
а аз
ще си остана
със цигарите
и спрелите
минути.

ако
си отрежа
косата
ще дойдеш ли
...

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..