embroider.

не пиша.
да пишеш значи
да шиеш.
всеки хирург ще ви каже,
че има стени и съдове,
които не могат
да бъдат
зашити.

Няма коментари:

sono gia solo

Mood: "it falls apart from the very start. it falls apart"

Song: You+Me - Capsized

Book: "Как е" - Самюъл Бекет

Followers

Counting ..